Wystawcy

REGULAMIN STREFY WYSTAWCÓW

 1. Organizatorem Pasja Minicon 2020 jest Miejska Biblioteka w Gdyni, mieszcząca się przy ul. Świętojańskiej 141, 81-404 w Gdyni.
 2. Aby zgłosić chęć udziału w wirtualnej strefie wystawców na Pasja Minicon 2020 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 3. Do strefy wystawców zgłosić się mogą tylko osoby pełnoletnie.
 4. Zgłoszenia do wirtualnej strefy wystawców przyjmowane są do 30 września 2020.
 5. Ilość miejsc w wirtualnej strefie wystawców jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do współpracy wybranych wystawców.
 6. Do strefy wystawców mogą zgłosić się artyści i rzemieślnicy oferujący sprzedaż swoich dzieł lub chcący zaprezentować swoją twórczość uczestnikom Pasja Minicon 2020 bez prowadzenia sprzedaży. W przypadku oferowania sprzedaży organizator Pasja Minicon 2020 nie jest odpowiedzialny za zorganizowanie kanału sprzedaży dla wystawców.
 7. Zgłoszenia do strefy wystawców można wysyłać do 30 września. Informacje o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną w przeciągu kilku dni po zamknięciu zgłoszeń na adres e-mail podany w formularzu.
 8. W przypadku akceptacji zgłoszenia wystawca jest zobowiązany:
  1. Dostarczyć swoje logo lub grafikę reklamową oraz krótki opis promujący jego stoisko w formacie zgodnym z wytycznymi podanymi w emailu akceptującym zgłoszenie w terminie maksymalnie 10 dni od otrzymania akceptacji zgłoszenia. Organizator będzie wykorzystywał nadesłane materiały do promowania udziału wystawcy w Pasja Minicon 2020.
  2. Zamieścić na swoim profilu w mediach społecznościowych publicznie dostępną informację o udziale w Pasja Minicon 2020 wraz z odnośnikiem do wydarzenia na Facebook (Link do wydarzenia) i hashtagiem #pasjaminicon najpóźniej 3 listopada 2020.
  3. W przypadku prowadzenia sprzedaży swoich produktów oferować rabat o wartości co najmniej 5% na hasło MINICON2020.
  4. Spełnić jeden z warunków do wyboru:
   1. Zgłosić punkt do programu Pasja Minicon 2020 za pomocą formularza zgłoszeniowego programu (Link do formularza) i udokumentować ten fakt w formularzu zgłoszeniowym do wirtualnej strefy wystawców    
   2. Dostarczyć nagrodę dla uczestników konwentu osobiście albo pocztą na koszt własny na adres: Biblioteka z Pasją, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-525 Gdynia do dnia 23 października 2020 roku.
 9. Nie spełnienie warunków określonych w pkt 8., w szczególności niedotrzymanie wymienionych terminów, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wirtualnej strefie wystawców.
 10. Organizator będzie promował udział wystawcy w Pasja Minicon 2020 przed wydarzeniem w mediach społecznościowych i na stronie internetowej pasjaminicon.pl. Ponadto w trakcie trwania wydarzenia informacja o strefie wystawców będzie prezentowana osobom uczestniczącym na żywo w punktach programu.

Kontakt w sprawie Wirtualnej Strefy Wystawców: wystawcy@pasjaminicon.pl