Regulamin strefy wystawców

 

 1. Organizatorem Pasja Minicon 2021 jest Miejska Biblioteka w Gdyni, mieszcząca się przy ul. Świętojańskiej 141, 81-404 w Gdyni.
 2. Aby zgłosić chęć udziału w wirtualnej strefie wystawców na Pasja Minicon 2021, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 3. Do strefy wystawców zgłosić się mogą tylko osoby pełnoletnie.
 4. Zgłoszenia do wirtualnej strefy wystawców przyjmowane są do 30 września 2021. Informacje o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną w przeciągu kilku dni po zamknięciu zgłoszeń na adres e-mail podany w formularzu.
 5. Liczba miejsc w wirtualnej strefie wystawców jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do współpracy wybranych wystawców.
 6. Do strefy wystawców mogą zgłosić się artyści i rzemieślnicy oferujący sprzedaż swoich dzieł lub chcący zaprezentować swoją twórczość uczestnikom Pasja Minicon 2021 bez prowadzenia sprzedaży. W przypadku oferowania sprzedaży organizator Pasja Minicon 2021 nie jest odpowiedzialny za zorganizowanie kanału sprzedaży dla wystawców.
 7. W przypadku akceptacji zgłoszenia wystawca jest zobowiązany:
  1. Dostarczyć swoje logo lub grafikę reklamową oraz krótki opis promujący jego stoisko w formacie zgodnym z wytycznymi podanymi w e-mailu akceptującym zgłoszenie w terminie maksymalnie 10 dni od otrzymania akceptacji zgłoszenia. Organizator będzie wykorzystywał nadesłane materiały do promowania udziału wystawcy w Pasja Minicon 2021.
  2. Zamieścić na swoim profilu w mediach społecznościowych publicznie dostępną informację o udziale w Pasja Minicon 2021 wraz z odnośnikiem do wydarzenia na Facebook (Link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/442892600178061) i hashtagiem #pasjaminicon najpóźniej 3 listopada 2021.
  3. Spełnić jeden z warunków do wyboru:
   a) Zgłosić punkt do programu Pasja Minicon 2021 za pomocą formularza zgłoszeniowego programu (Link do formularza https://cutt.ly/zgloszeniaminicon) i udokumentować ten fakt w formularzu zgłoszeniowym do wirtualnej strefy wystawców
   b) Dostarczyć nagrodę dla uczestników konwentu osobiście albo pocztą na koszt własny na adres: Biblioteka z Pasją, PPNT bud. 1a, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia do dnia 22 października 2021 roku.
 8. Nie spełnienie warunków określonych w pkt 7., w szczególności niedotrzymanie wymienionych terminów, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wirtualnej strefie wystawców.
 9. Organizator będzie promował udział wystawcy w Pasja Minicon 2021 przed wydarzeniem w mediach społecznościowych i na stronie internetowej pasjaminicon.pl.
 10. Wystawca w trakcie trwania wydarzenia otrzyma swoją przestrzeń na Discoridze Pasja Miniconu 2021 (Link do kanału na Discordzie https://cutt.ly/minicon) na której będzie mógł reklamować się przez cały czas trwania konwentu.

Kontakt w sprawie Wirtualnej Strefy Wystawców: wystawcy@pasjaminicon.pl

Scroll to top