Narzędzia bezpieczeństwa

Narzędzia i standardy bezpieczeństwa na sesjach RPG i larpach odbywających się podczas konwentu PASJA MINICON 2023

1. Na sesjach RPG i larpach odbywających się w ramach konwentu Pasja Minicon 2023 wymagamy korzystania z wybranego przez osoby prowadzące i/lub uczestniczące narzędzia bezpieczeństwa*. Takimi narzędziami są między innymi:
Karta X – dostępna przy każdym stole, w ilości co najmniej równej liczbie osób grających, karta z namalowanym symbolem X, której podniesienie sygnalizuje, że tematyka sceny, bądź inny jej element, jest niekomfortowa i osoba grająca prosi o jej przerwanie.
Linie i zasłony – ustalane przed sesją i spisywane na kartce tematy, które nie były uwzględnione w opisie sesji, a co do których zostaje zgłoszona awersja, np. wszelkiego rodzaju fobie. Linie to tematy, których osoby grające zdecydowanie nie chcą poruszać podczas sesji, natomiast zasłony to tematy dopuszczalne, ale przy których osoby wolą nie wdawać się w szczegółowy opis.
Słowa bezpieczeństwa – uzgadniane wspólnie przed sesją słowo, które podobnie jak karta X ma za zadanie zasygnalizować dyskomfort związany z aktualnie odgrywaną sceną. W larpach często wykorzystywane są trzy słowa bezpieczeństwa: Red, Yellow, Green, których szczegółowy opis działania przedstawi osoba prowadząca larpa.
karteczki w kolorach świateł drogowych – dostępne fizycznie w Strefie RPG/larp wraz z opisem zasad działania.

2. Prosimy osobę ustalającą stosowane na sesji RPG/larpie narzędzia bezpieczeństwa o krótkie przedstawienie zasad ich działania przed grą.

3. Uczestnicy sesji RPG/larpa zobowiązują się do respektowania użycia narzędzi bezpieczeństwa przez współgraczy.

4. Potencjalna obecność niekomfortowych tematów powinna być zaznaczona w opisie sesji RPG/larpa. Opis sesji RPG/larpa będzie udostępniony potencjalnym uczestnikom przed zapisami na sesje RPG i larpy.

5. W razie złamania przez współgracza regulaminu lub naruszenia standardów bezpieczeństwa podczas rozgrywki sesja lub larp mogą zostać przerwane, a osoba naruszająca regulamin/standardy wyproszona z punktu programu. Prosimy o zgłoszenie wystąpienia takiego zdarzenia wolontariuszom lub organizatorom konwentu. Po wystąpieniu niekomfortowej sytuacji uczestnicy konwentu mogą zgłosić się do dyżurujących Empatek.

6. W razie wystąpienia problemów technicznych prosimy o zgłoszenie się do wolontariuszy, którzy przekażą informacje obsłudze technicznej konwentu.

7. Wszystkie inne nieopisane w tym dokumencie zasady reguluje Regulamin konwentu Pasja Minicon 2023.


* W razie pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorami i/lub zachęcamy do zapoznania się materiałami on-line, jak choćby:

1) Agnieszka “As” Krupińska (Graj Kolektyw), Bezpieczeństwo i higiena sesji – BHP w RPG (dokument w języku polskim).

2) Katarzyna Karcz, Mechanika Red, Yellow, Green jako baza naszego komfortu na grze (dokument w języku polskim).

3) Paweł Jasiński, Bezpieczeństwo na larpie w Podsumowanie 10 lat polskiej myśli larpowej – KOLA 2020 (str. 509) (dokument w języku polskim).

4) The Gauntlet, Tools of the Table (dokument w języku angielskim).

5) TTRPG Safety Toolkit (dokumenty w języku angielskim).

6) Anna Merrik Kwapiszewska, Safety mechanics and LARP pictograms – what to do to help people feel safe during the game (film w języku angielskim).

7) Julia Greip, Safewords for Brave Spaces (film w języku angielskim).

Pamiętajcie, że gry służą rozrywce i zabawie całej grupy, w tym osób prowadzących. Postaci w nich odgrywane są fikcyjne.

Scroll to top