Regulamin konkursu na zdjęcie cosplay

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141–143, 81-401 Gdynia.
 2. Konkurs organizowany jest w trakcie wydarzenia i dla uczestników Pasja Minicon 2023 odbywającego się w dniach 3 – 4 listopada 2023.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować post ze zdjęciem w przebraniu (cosplayu) w serwisie Instagram. Post musi być udostępniony jako publiczny, z dodanym hasztagiem #konkursPasjaMinicon2023 i z oznaczonym kontem instagramowym organizatorów: @pasjaminicon.
 4. Udział w konkursie jest dopuszczalny zarówno ze strojami wykonanymi samodzielnie, jak i strojami kupnymi.
 5. Zdjęcie powinno być wykonane na terenie wydarzenia. Dopuszcza się wykonywanie zdjęć na okolicznej kładce dla pieszych nad torami, pod warunkiem że spełnione są wszystkie zasady bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Zdjęcia wykonane NA betonowych słupach znajdujących się przed PPNT nie będą uznawane.
 6. Zdjęcie konkursowe powinno przedstawiać jedną osobę jako główny obiekt. Główny obiekt musi być jednoznacznie rozpoznawalny i dominujący na zdjęciu, jednakże inne osoby mogą występować na zdjęciu jako tło lub element krajobrazu.
 7. Każdy uczestnik może opublikować jeden post zawierający max. 2 zdjęcia. Pierwsze zdjęcie ma ukazywać wizję artystyczną uczestnika konkursu i będzie brane pod uwagę do oceny ze względu na aspekty techniczne, jednak jeśli nie jest na nim widoczny cały kostium należy dodać drugie zdjęcie ukazujące cosplay w całości. Ocenie jury podlega jedynie pierwszy opublikowany post.
 8. Opis pracy musi zawierać nazwę postaci i tytuł dzieła kultury, z którego pochodzi np. “Venti, Genshin Impact”.
 9. Dozwolone jest kadrowanie zdjęcia oraz korekta jasności czy kontrastu. Dopuszczalne jest również stosowanie filtrów i narzędzi retuszujących.
 10. Ocenie podlegać będzie zarówno kostium (jego estetyka, schludność i podobieństwo do postaci), jak i samo zdjęcie (kreatywność pomysłu, poza, światło, kompozycja).
 11. W ramach konkursu wzięte pod uwagę zostaną prace opublikowane w serwisie Instagram w ciągu wydarzenia tj. w piątek 3 listopada 2023 r. od godziny 16:00 do soboty 4 listopada 2023 do godziny 15:00.
 12. Jury złożone z organizatorów wybierze najciekawsze zdjęcia i wyłoni trójkę zwycięzców, którym przyzna nagrody rzeczowe. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w sobotę 4 listopada do godziny 18:00 w mediach społecznościowych: na portalu Facebook (https://facebook.com/events/s/pasja-minicon-2023/790697652724964/) oraz na Instagramie Biblioteki z Pasją (https://www.instagram.com/pasjokracjawbibliotece/) i Pasja Miniconu (https://www.instagram.com/pasjaminicon/).
 13. Informacja dotycząca miejsca odbioru nagród podczas konwentu zostanie udostępniona wraz z ogłoszeniem wyników.
 14. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej ilości nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 15. Udział w konkursie cosplay w trakcie Pasja Minicon 2023 oznacza akceptację niniejszego regulaminu, Regulaminiu Pasja Minicon 2023, Regulaminu wydarzeń i imprez organizowanych przez Bibliotekę Gdynia i stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgodę na publikację jego wizerunku na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni (www.bibliotekagdynia.pl) i stronie wydarzenia (www.pasjaminicon.pl), a także na portalach społecznościowych Organizatora i wydarzenia w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/BibliotekaGdynia/, https://facebook.com/events/s/pasja-minicon-2023/790697652724964/ i https://www.facebook.com/ratelsquad/, Instagram pod adresem https://www.instagram.com/bibliotekagdynia/ i https://www.instagram.com/pasjaminicon/.
 16. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody osobowe lub materialne, które uczestnicy mogą ponieść podczas wykonywania prac konkursowych lub w związku z udziałem w konkursie. Uczestnicy biorą udział w konkursie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa oraz do zachowania ostrożności podczas wykonywania prac konkursowych.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu konkursu lub działają niebezpiecznie dla siebie lub innych uczestników.
 18. Wysyłając pracę konkursową, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem, rozumie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego punktów.
Scroll to top