Regulamin konkursów Pasja Minicon 2021

1.Ogólne ustalenia

1.1 Głównym Organizatorem konkursów na konwencie Pasja Minicon 2021 (zwanych dalej „Konkursami”) jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141–143 (dalej: „Biblioteka”).

2. Konkurs cosplay

2.1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi przygotować fotografię osoby, zwierzęcia lub przedmiotu przebranych za dowolną postać.

2.2. Zgłoszenia będą przyjmowane na serwerze Discord od godziny 15:00 5 listopada 2021 na kanale cosplay-zgłoszenia.

2.3. Po godzinie 15:00 6 listopada 2021 na serwerze Discord Pasja Minicon odbędzie się głosowanie uczestników konwentu na najpopularniejsze zdjęcie.

2.4. Zgłoszenia do konkursu po godzinie 15:00 6 listopada będą akceptowane, ale zgłaszający musi zaakceptować fakt, że jego praca będzie krócej prezentowana głosującym. 

2.5. Głosowanie zakończy się o godzinie 19:45 6 listopada 2021.

2.6. Autorzy trzech zdjęć z największą liczbą głosów otrzymają nagrody.

2.7. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na zamknięciu konwentu.

3. Konkursy wiedzowe

3.1. Konkursy będzie miały formę quizu online. Platforma quizowa automatycznie zlicza punkty za poprawne odpowiedzi i nagradza szybkie ich udzielanie.

3.2. Trzej uczestnicy z największą liczbą punktów otrzymają nagrody.

4. Nagrody

4.1. Nagrody w konkursach stanowią przedmioty przekazane przez partnerów i wystawców.

4.2. W konkursach będą dostępne trzy zestawy nagród ogłoszone na Discordzie.

4.3. Zwycięzca otrzyma jako pierwszy wybierze dla Siebie zestaw nagród z puli. 

4.4. Zdobywca drugiego miejsca jako drugi wybierze zestaw nagród z puli.

4.5. Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma nie wybrany przez pozostałych zwycięzców zestaw nagród.

5. Sposób odbioru nagród

5.1. Zwycięzcy konkursów otrzymają unikalne hasła, które będą dowodem zajęcia przez nich nagradzanego miejsca w konkursie.

5.2. Aby odebrać nagrody, zwycięzca będzie musiał podać hasło i dane konieczne do przekazania nagrody.

5.3. Nagrody można odebrać:

  1. osobiście, podając tajne hasło uprawniające do odbioru nagrody w Bibliotece z Pasją, mieszczącej się przy Al. Zwycięstwa 96/98 (PPNT, bud. IA) 81-451 Gdynia, w godzinach pracy Biblioteki;
  2. za pomocą przesyłki do Paczkomatu, wysyłając na maila Biblioteki z Pasją pasja@bibliotekagdynia.pl tajne hasło uprawniające do odbioru nagrody i swoje dane: Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane Paczkomatu, do którego ma trafić nagroda;
  3. za pomocą krajowej przesyłki kurierskiej, wysyłając na maila Biblioteki z Pasją pasja@bibliotekagdynia.pl tajne hasło uprawniające do odbioru nagrody i swoje dane: Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane adresowe (ulica, miejscowość, kod pocztowy), na które ma być dostarczona paczka z nagrodą.

5.4 W przypadku konieczności wysyłki poza granice Polski prosimy o indywidualny kontakt w celu ustalenia sposobu wysyłki. W uzasadnionych przypadkach nagrodzony może zostać poproszony o pokrycie kosztów wysyłki za granicę.

6. Uwagi

6.1 Pracownicy Biblioteki i członkowie zespołu Ratel Squad nie mogą brać udziału w konkursach. Ich zgłoszenia do konkursu cosplay nie będą uwzględniane w głosowaniach.

Scroll to top