Gość: Życie na kreskę / Marta Zabłocka

Życie na kreskę gościem Pasja MiniConu 2019

W czasie MiniConu będzie można również spotkać autorkę popularnych komiksów Życie na kreskę – Martę Zabłocką!


Marta Zabłocka – na co dzień prowadzi stronę rysunkową życie-na-kreskę, ilustruje oraz składa publikacje. Bardzo ważną częścią jej życia jest zaangażowanie w sprawy społeczne.

Do tej pory miała ogromną przyjemność współpracować między innymi z: Międzynarodowym Ruchem na Rzecz Zwierząt – Fundacją Viva, Watch Docs, V9, Fabulariami, Domem Spotkań z Historią, Wydawnictwem Znak, Zgierzem Otwartym, Hello Zdrowiem, Apogeum Real Estate Sp. z o.o., Fundacją Wolność i Demokracja, Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, Fundacją Batorego, HejtStopem, Kampanią Przeciw Homofobii, Pracownią Kreatywne i Pożyteczne, Fundacją Autonomia, Sukcesem Pisanym Szminką, Sylwią Chutnik, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, Greenpeacem, WWF, Curie City, Małymi Braćmi Ubogich, Centrum Cyfrowym, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę”, Miastem Stołecznym Warszawą – Dzielnicą Ochota oraz Wióry Lecą – Stolarką Dla Kobiet, Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu, Showmaxem. 
 
Współpracując z nią w pośredni sposób wspierasz działania antydyskryminacyjne, edukacyjne oraz akcje na rzecz Zwierząt i przyrody.  

zycienakreske.com 

facebook.com/ZycieNaKreskeMartaZablocka/  

instagram.com/zycienakreske/ 

Gość: Życie na kreskę / Marta Zabłocka
Scroll to top